Ήτανε λάθος που τον δρόμο αυτόν διαλέξαμε
και πως δεν κάνουμε μαζί ότι πιστέψαμε
είπαμε λόγια και τον έλεγχο μας χάσαμε
με λάθος τρόπο και οι δύο αντιδράσαμε

Επειγόντως για να κολλήσουμε
δεν μπορεί εμείς να χωρίσουμε
ούτε απόσταση να κρατήσουμε
δεν τελειώνουμε εμείς
επειγόντως γιατί δεν γίνεται
να το αφήσουμε δεν αφήνετε
η αγάπη αυτή δεν σβήνετε
πρέπει να έρθεις λόγω τιμής

Έλα για λίγο και μην κάνεις άλλα πείσματα
και ούτε να βγάζεις λάθος με εμάς πορίσματα
δεν έχει κλείσει μεταξύ μας η υπόθεση
πάρτο επιτέλους μια και καλή απόφαση!

Επειγόντως για να κολλήσουμε
δεν μπορεί εμείς να χωρίσουμε
ούτε απόσταση να κρατήσουμε
δεν τελειώνουμε εμείς
επειγόντως γιατί δεν γίνεται
να το αφήσουμε δεν αφήνετε
η αγάπη αυτή δεν σβήνετε
πρέπει να έρθεις λόγω τιμής